Dorpspartij durf! en Groen gaan zelfstandig naar de kiezer

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zullen Dorpspartij durf! en groen Wijnegem elk met een eigen lijst naar de kiezer gaan. Beide partijen geloven erin dat ze op deze manier een nog grotere groep mensen kunnen overtuigen van hun project.

Zowel in 2006 als in 2012 kwam Groen in Wijnegem niet als zelfstandige partij op. Durf! bood onderdak voor een aantal Groen-kandidaten, zij kwamen op op de lijst van dorpspartij durf!. In 2012 gaven 1325 Wijnegemnaars, 21% van de stemgerechtigden, hun vertrouwen aan durf!.

Tom Tachelet - 12 ideeën voor Wijnegem

Tom Tachelet is een gedreven en enthousiaste Wijnegemnaar. Tom sloot zich aan bij Durf! om mee de toekomst van Wijnegem vorm te geven. Tom lanceerde een blogspot waarin hij elke maand een nieuw thema voor Wijnegem aansnijdt en ieders inbreng en ideeën verwacht. Een aanrader om te volgen ! http://werkenvoorwijnegem.blogspot.be/

Nieuwe school komt nu echt!

Minister Crevits keurde het project voor de nieuwe school in Wijnegem goed! Binnen drie jaar zitten het Notedopje, de Notelaar en de Academie op een nieuwe schoolcampus. Durf! heeft vanaf dag 1 geloofd in dit project. Tom Dijckmans was als schepen van onderwijs de trekker.

Dank aan alle 'believers'. Nu kunnen we echt van start gaan!

Zie ook : http://www.hildecrevits.be/sites/hcrevits/files/20170929%20DBFM%20Vlaanderen%20en%20Brussel_0.pdf

Categorie: 

Veiligheid gemeentelijke website

Gisteren in het nieuws: de veiligheid van een heel aantal gemeentelijke websites laat te wensen over. VRT NWS onderzocht met zgn. 'ethische hackers' hoe beveiligd persoonsgegevens zijn die je via gemeentelijke websites verstuurt. In de reportage kwam ook de gemeentelijke website van Wijnegem naar voor. 

Sluiting zwembad

De kogel is door de kerk... maandag wordt aan de gemeenteraad de sluiting van het zwembad voorgelegd.

Geen gemeenten die financieel willen participeren terwijl slechts 19% van de bezoekers van Wijnegem is en Wijnegem jaarlijks 400.000eur moet ophoesten.
De voorbije jaren zijn verschillende pistes (samenwerking, privé,beperkte opening, ...) uitgedacht. Geen enkele bleek echter haalbaar gezien de grote uitbatingskost + nieuwe investeringskosten die op het zwembad afkwamen.

Categorie: 

Geslaagd openingsweekend 't Gasthuis

't Open Gasthuis draait ! 

... zoveel is zeker. Het (her)openingsweekend op 1, 2 en 3 september lokte een massa volk. We bereikten zowat alle lagen van de bevolking door een zeer divers programma.

Trajectcontrole Houtlaan

Na alweer een ernstig ongeval, ditmaal met dodelijke afloop, pleit Durf! er nogmaals voor om iets aan de snelheid op de Houtlaan te doen. 

We ijveren voor een trajectcontrole en, indien nodig, het verlagen van de snelheid van 90 naar 70km/u.

Dit laatste zorgt bijkomend voor minder lawaaihinder voor omwonenden.

Luc Monsieurs legde dit mooi uit voor de ATV-camera's :  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170904_03052454

 

 

 

Categorie: 

Wijnegem troeft Antwerpen af

Schoten en Wijnegem gaan onderhandelen om samen een publiekrechtelijke OCMW-vereniging op te richten die de woonzorgcentra van beide gemeenten beter kan besturen. Wijnegem troeft daarmee het grote Zorgbedrijf Antwerpen af. 

Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg in beide woonzorgcentra behouden blijft, dat de lokale verankering heel sterk blijft, maar dat ondertussen de kostprijs zal dalen. Dit laatste is mogelijk omdat beide woonzorgcentra samen een groter geheel vormen, met een andere kostenstructuur en andere inkomsten vanuit de hogere overheid.

Categorie: 

Geen fusie voor Wijnegem, wel sterke samenwerkingen

 Durf! stelde vorige week in besloten zitting, na de gemeenteraad aan alle aanwezige politieke fracties voor om volop te blijven gaan voor een onafhankelijk Wijnegem. Durf! is wel voorstander om verder sterke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan rond concrete dossiers.

Stevige belastingvermindering voor inwoners vanaf 2017

Durf! heeft samen met haar coalitiepartner een voorstel tot belastinghervorming opgemaakt. Dit voorstel komt binnen drie weken op de gemeenteraad en zal meer dan waarschijnlijk goedgekeurd worden.

Categorie: 

Pagina's

Abonneren op Durf! Wijnegem RSS