Wijnegem troeft Antwerpen af

Schoten en Wijnegem gaan onderhandelen om samen een publiekrechtelijke OCMW-vereniging op te richten die de woonzorgcentra van beide gemeenten beter kan besturen. Wijnegem troeft daarmee het grote Zorgbedrijf Antwerpen af. 

Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg in beide woonzorgcentra behouden blijft, dat de lokale verankering heel sterk blijft, maar dat ondertussen de kostprijs zal dalen. Dit laatste is mogelijk omdat beide woonzorgcentra samen een groter geheel vormen, met een andere kostenstructuur en andere inkomsten vanuit de hogere overheid.

Categorie: 

Geen fusie voor Wijnegem, wel sterke samenwerkingen

 Durf! stelde vorige week in besloten zitting, na de gemeenteraad aan alle aanwezige politieke fracties voor om volop te blijven gaan voor een onafhankelijk Wijnegem. Durf! is wel voorstander om verder sterke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan rond concrete dossiers.

Stevige belastingvermindering voor inwoners vanaf 2017

Durf! heeft samen met haar coalitiepartner een voorstel tot belastinghervorming opgemaakt. Dit voorstel komt binnen drie weken op de gemeenteraad en zal meer dan waarschijnlijk goedgekeurd worden.

Categorie: 

De Leeuw wordt concreet

De Leeuw

Durf! was de enige partij die bij de verkiezingen aankaartte dat er met het vervallen domein De Leeuw iets moest gebeuren.

Gedurende drie jaar werden heel wat pistes overlopen. Er liepen verschillende onderhandelingen tegelijkertijd. Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen.

Categorie: 

Restauratie Vlemincktoren komt in zicht

Ten laatste begin 2017 zal duidelijk zijn of we 1miljoen euro subsidies krijgen voor de renovatie van de Vlemincktoren. In dat geval kan er gerenoveerd worden in 2017 en 2018. Zoniet wordt het 2025 .

Hoeveel er dan nog recht staat van die toren durven we niet voorspellen. Hopelijk beseft men dat in Brussel ook.

Categorie: 

Weinig duidelijkheid van minister Weyts rond brug en sluis

nieuws over brug en sluis Wijnegem

Durf! is een lokale partij, en heeft dus geen afgevaardigden in het Vlaams Parlement. In Wijnegem werkt Groen samen met Durf!. We gebruikten die weg om een parlementaire vraag aan de bevoegde minister te stellen rond het brug/sluis dossier in Wijnegem. Ingrid Pira (Groen, Mortsel) vroeg de minister naar de stand van zaken in dit dossier. Vraag en antwoord van de minister vindt u hieronder.

Categorie: 

Durf! onthoudt zich in Eandis / State Grid dossier

Afgelopen maandag diende de gemeenteraad te stemmen over de toetreding van het Chinese staatsbedrijf State Grid tot Eandis. De durf! fractie onthield zich bij deze stemming. Het hele dossier is een ingewikkeld kluwen van juridische spitsvondigheden dat de competentie en bevoegdheid van een lokaal bestuur ver overstijgt.

Voorstel van de buurt voor een veiligere verkeerssituatie wordt uitgevoerd

'SAMEN'  GAAN VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID

Categorie: 

Openheid rond Optima rekening Wijnegem

Vandaag stuurde het gemeentebestuur van Wijnegem een perscommuniqué, waarin aangegeven wordt dat de gemeente Wijnegem voor een aanzienlijk bedrag beleggingen heeft bij de failliete Optima bank. In juni engageerde het gemeentebestuur reeds een gespecialiseerd advocatenkantoor. Om maximale recuperatie van de gelden te bekomen en geen fouten in het onderzoek te maken, is dit discreet behandeld. Alle gemeenteraadsleden waren op de hoogte vanaf 17 juni en waren hiermee akkoord.

Groene golf op de Houtlaan voor minder lawaai en ongevallen?!

Houtlaan; maximum snelheid ; verkeersveiligheid

Een verlaging van de maximumsnelheid op de Houtlaan verhoogt voor Durf! de veiligheid en de leefkwaliteit van Wijnegem. Durf! is dan ook voorstander om de maximumsnelheid te verlagen naar 70km/u.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de maximumsnelheid op alle gewestwegen aangepast naar 70km/u. Plaatselijk kan er hiervan afgeweken worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt voor om de max. snelheid van de Houtlaan op grondgebied Wijnegem op 90km/u te houden.

Pagina's

Abonneren op Durf! Wijnegem RSS