Eendrachtig standpunt over brug en sluis

uitgangspunten brug en sluis wijnegem

1/ een vergroting van de derde sluis, geen vierde sluis

2/ een aparte en comfortabele fiets- en voetgangersbrug

3/ een brug, voor auto- en busverkeer, die zo wordt ontwikkeld dat niet-bestemmingsverkeer wordt ontmoedigd

Dit zijn de drie standpunten waarmee we naar de bevoegde minister stappen.

Deze drie standpunten worden gedeeld door de ganse gemeenteraad. We vonden het als bestuur immers belangrijk om in dit zeer belangrijke dossier met 1 stem te kunnen spreken 'in Brussel'. Na weken overleg bereikten we met alle partijen in onze gemeente een overeenkomst.

Categorie: 

Durf! feest de nieuwe speeltuin in

Collage van sfeerbeelden

Eindelijk is de nieuwe speeltuin in het park er.

Wij vonden het daarom tijd voor een feestje. Ondanks het miserabele weer (31 mei !) was het een geanimeerde middag met live muziek, drankjes, knabbels, en veel fijne mensen.

Ondertussen werken we hard verder aan de plannen voor de herinrichting van andere pleintjes. Ideeën en suggesties zijn nog altijd welkom op [email protected].

Capaciteitsuitbreiding sluizencomplex

Sluizencomplex Wijnegem

Het MER-plan voor de capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex is online consulteerbaar via: http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4144.pdf

Tot en met 30 april kan iedereen met zijn opmerkingen rond dit plan terecht bij het gemeentebestuur. Je gebruikt daarvoor het inspraakformulier dat je terugvindt op http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/lopende-inspraakprocedures/lopende-inspraakprocedures/#PL0203

Categorie: 

Nieuwe Trage Weg

Heel wat volk bij de inhuldiging van de nieuwe trage weg

Zondag werd een nieuwe trage weg tussen Wommelgem en Wijnegem feestelijk ingehuldigd. Durf! is terecht fier. Mede onder impuls van schepen Luc Monsieurs wordt ons beleidsplan verder uitgevoerd: goede, veilige trage wegen in en rond onze gemeente!

Categorie: 

Zebrapad

zebrapad Koolsveldlaan Wijnegem

Onbekenden schilderden zaterdagnacht eigenhandig een zebrapad aan de Koolsveldlaan, ter hoogte van de jeugdlokalen. Een gewaagde actie, want strikt genomen wordt hierdoor het openbaar domein schade toegebracht.

Actie voor meer opvangplaatsen

Onder impuls van schepen voor kinderopvang, Tom Dijckmans, Durf!, keurde de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement goed. Onthaalgezinnen die 'met 2 onder 1 dak' willen starten,krijgen hier vanaf nu van de gemeente een aanzienlijke financiële tegemoetkoming voor.

We hopen deze legislatuur zo'n drietal dergelijke initiatieven op te starten, samen goed voor zo'n 45 extra opvangplaatsen. Deze plaatsen hebben we nodig: gezien de huidige krapte, het teruglopend aantal onthaalouders in Wijnegem en de verwachte bevolkingsaangroei.

Categorie: 

Bijna gedaan met piepende trams

Schepen Luc Monsieurs trakteerde de buurt gisteren op koffiekoeken

Eindelijk ... de werken aan de 'sproeinstallate' aan de keerlus van de tram zijn begonnen. Schepen van mobiliteit Luc Monsieurs heeft ettelijke uren gespendeerd aan gelobby en overleg om uiteindelijk toch resultaat te halen. We zijn fier, samen met Luc, dat de buurt binnenkort af is van het zeer irriterende gepiep en geknars van de tram.

Luc was zo gelukkig dat hij buren, trambestuurders en werklieden vandaag trakteerde op koffiekoeken!

Eerste elektrische auto is gearriveerd

Elektrische auto van Eandis

Vandaag overhandigde EANDIS de sleutels van de elektrische Renault Kangoo aan schepen van mobiliteit Luc Monsieurs en de burgemeester. Dit voertuig zal gedurende drie maanden 'uitgetest' kunnen worden door het gemeentepersoneel.

Heel gauw zullen ook de drie elektrische voertuigen voor de buitendiensten geleverd worden. In een volgend stadium zullen oplaadpalen en dito eilanden geïnstalleerd worden.

Dit alles past perfect in ons beleid om te gaan voor een duurzame, energiezuinige en aangename gemeente om in te wonen, werken en leven.

Categorie: 

Licht op groen voor 4 meter breed fietspad

De gemeenteraad zette op 17/2/2014 het licht op groen voor de herinrichting van de Schooltraat tussen de Turnhoutsebaan en de Bergenstraat.

Er komt volop aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Een fietspad van 4m breed en een 2,5m breed voetpad moeten een vlotte en veilige doorgang garanderen!

Categorie: 

Bib 2020 en Open gasthuis

BIB van de TOEKOMST

Eén van de belangrijke poten van onze beleidsnota, op cultuurvlak, is het aanpassen van 't Gasthuis en de bib. We willen gaan naar een informatie- en ontmoetingsplaats die de toets met de toekomst kan doorstaan. Met het personeel, externen en mensen van de RVB van vzw 't Gasthuis hebben we de eerste brainstormsessies achter de rug. Het idee is om tegen de zomer al concretere plannen te hebben.

Hebt u ook ideeën hoe de (Wijnegemse) bib van de toekomst er moet uitzien en hoe we 't Gasthuis nog meer kunnen doen leven? Laat het ons weten!

Categorie: 

Pagina's

Abonneren op Durf! Wijnegem RSS