Taxusactie Igean en Kom op tegen kanker

Schepen van milieu Luc Monsieurs was op 14 juni aanwezig op de start van de jaarlijkse TAXUSACTIE in Malle. Deze actie wordt georganiseerd door intercommunale IGEAN en dient ter ondersteuning van de actie "Kom op tegen kanker".

De ingezamelde jonge taxusscheuten bevatten extracten te die als basis kunnen dienen voor kankermedicatie. Dit jaar gaat de opbrengst naar de ziekenhuizen St. Jozef (Malle) en Klina (Brasschaat) die samen de "borstkliniek" vorm geven.

Categorie: 

Schildpadden in het park worden gevangen

Luc Monsieurs helpt bij het plaatsen van de fuik

Het gemeentebestuur van Wijnegem heeft vandaag een fuik geplaatst in de vijver van het park. Bedoeling is de aanwezige rood- en geelwangschildpadden te vangen. Deze diertjes (vreemd in onze waters en vijvers) zijn immers veelvraten en deinzen er niet voor terug om onze inheemse fauna & flora op te peuzelen tot er vrijwel niets van over blijft. De fuik, een ontwerp van de medewerkers van de groendienst, werd door schepen voor milieu Luc Monsieurs  mee te water gelaten. 

Categorie: 

Prachtige tuin voor het OCMW!

Na een lange winterperiode kon het OCMW midden maart 2013 eindelijk starten met de aanleg en de omgevingswerken van de tuin.  De opzet van de tuin bestaat hierin dat de bewoners van het woonzorgcentrum en ook de bezoekers zullen uitgenodigd worden om zich in de tuin te begeven.  De tuinarchitect bedacht een concept dat bestaat uit verschillende facetten o.a. een vlaggenbos, fruitbomen, Engelse border, bloemenweide, enz.

Pilootproject "Klavertje 5" wordt uitgebreid

Het pilootproject ‘klavertje 5’ is in de muziek- en woordacademie van Wijnegem een sterk succes. Zowel in de filialen van Schilde en Zoersel als in het hoofdfiliaal van Wijnegem waren de klasjes onmiddellijk volzet. Wijnegem beslist daarom om de capaciteit te verdubbelen.

Wijnegem Spreekt!

Enquête Wijnegem Spreekt!

Het gemeentebestuur hoort graag uw mening over enkele belangrijke beleidsthema’s.

Kom en laat uw stem horen.
Kom en denk mee over de toekomst van Wijnegem.
Kom en werp een eerste blik op enkele grote projecten.

Zaterdag 27 april van 10u tot 13u

Lees er alles over in deze brochure

Vul hier de online enquête in

Categorie: 

Digidak Wijnegem van start

Digidak logo

Op 18 maart gaat DIGIDAK van start in Wijnegem. Een Digidak heeft als doel het overbruggen van de zogenaamde digitale kloof. Voor veel mensen is het gebruik van de computer nog geen vanzelfsprekendheid. Vermits de computer een steeds grotere rol gaat spelen in de maatschappij, is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich bij te scholen.

Categorie: 

Aanleg parking achter 'De Swaen'

Heel binnenkort start de aannemer met de werken aan de nieuw aan te leggen parking achter 'De Swaen'. De omwonenden werden via een schrijven vorige week hiervan op de hoogte gebracht.

Dit dossier zorgde de afgelopen jaren voor commotie en nu, begrijpelijk, nog steeds.

Categorie: 

Gunstige doorlichting muziekacademie

Op woensdag 6 maart vond een opvolgingsdoorlichting plaats van onze muziek- en woordacademie. Het was bang afwachten. Immers, een vorige doorlichting was negatief uitgevallen. De inspectie struikelde vooral over het gebrek aan accommodatie in Wijnegem.

Op korte termijn leverden we een aantal inspanningen, die de inspectieleden duidelijk konden appreciëren. Het schriftelijke verslag moet nog volgen. Mondeling kregen we alvast te horen dat alles terug goed zit voor de volgende jaren. Een opsteker!

Standpunt gemeentebestuur i.v.m. uitbreiding sluizencomplex

Het sluizencomplex van Wijnegem

Tijdens de vorige legislatuur dook het dossier ‘uitbreiding sluizencomplex Wijnegem’ plots op. Het gemeentebestuur van Wijnegem neemt in deze een duidelijk standpunt in en communiceerde dit deze week naar de betrokken buurt. 

De plannen die de dienst voor Scheepvaart voorlegde, gingen uit van de bouw van een bijkomende vierde sluis. Dit project gaat gepaard met onteigeningen, wat uiteraard de betrokken buurt sterk verontrustte.

Categorie: 

Inschrijvingsbeleid Wijnegemse scholen

Voor het eerst zullen alle kleuter- en lagere scholen in Wijnegem een gezamenlijk inschrijvingsbeleid hanteren voor het nieuwe schooljaar. Als één van de weinige Vlaamse gemeenten, start Wijnegem ook met een aanmeldingsprocedure.

Aanleiding voor deze aanmeldings- en inschrijvingsprocedure, zijn de problemen die vorig jaar ontstonden bij de inschrijvingen én het nieuwe decreet. Het gemeentebestuur wil kampeertoestanden vermijden én mensen aanmoedigen om hun kinderen naar een school in de buurt te sturen.

Categorie: 

Pagina's

Abonneren op Durf! Wijnegem RSS