Bevoegdheidsverdeling schepenen

Om een efficiënt beleid mogelijk te maken koos de  nieuwe beleidsploeg ervoor om een aantal bevoegdheden te clusteren.

Ivo Wynants (N-VA):  Burgemeester, algemeen beleid, personeel, burgerlijke stand, politie en veiligheid en Vlaamse aangelegenheden.

Paul Van Dael (N-VA): Eerste schepen, grondgebiedszaken (ruimtelijke ordening, openbare werken, milieuvergunningen, gebouwen, erfgoed), toerisme en sport.

Categorie: 

Schepenen en bevoegdheden zijn bekend

N-VA en Durf! hebben in Wijnegem een definitief akkoord rond de verdeling van mandaten en bevoegdheden.  Het resultaat is een schepencollege met een mooie mix op vlak van leeftijd, ervaring en gender.

N-VA vaardigt de burgemeester (Ivo Wynants) en twee schepenen (Paul Van Dael en Leen Wouters) af.

Categorie: 

Stand van zaken onderhandelingen

Voorzitter Hugo Schyvens en lijstrekker Nadine Wouters

Durf! en N-VA tekenden zondagavond een akkoord om samen de gemeente te besturen.
N-VA levert de burgemeester, Durf! de ocmw voorzitter.

De andere mandaten (schepenen, voorzitter gemeenteraad, ocmw raadsleden,…) en juiste bevoegdheden worden in verdere besprekingen deze en volgende week meegenomen. Begin deze week zaten de twee partijen op een uiterst constructieve manier samen.

Pas volgende week of de week daarna zal ook duidelijk worden wie van Durf! precies welk mandaat zal opnemen.

Categorie: 

Durf! heeft snel en verstandig gehandeld

Elvira Feyen

Her en der vragen mensen zich af hoe het komt dat coalities toch zo snel gesmeed worden. Gaat het dan echt alleen om postjes?

Ook in Wijnegem ging het gisteren snel, dankzij een goede en wekenlange voorbereiding en een aantal extra factoren:

Categorie: 

Vrouwen aan de macht?

Pia Plasmans

Durf! is blij dat de inwoners kozen voor een mix van jong en oud, nieuw en ervaren.

Eén ding is wel heel duidelijk: De Wijnegemse Durf! kiezer heeft nieuwe, vrouwelijke en jonge kandidaten sterk naar voor gestuwd. Als nieuwkomers haalden o.a. Pia Plasmans en Elvira Feyen (beiden rechtstreeks verkozen), Elke Laureyssens en Kristel Van Royen een heel puik persoonlijk resultaat.

Proficiat en dankjewel!

Categorie: 

Durf gaat Wijnegem besturen

De twee overwinnaars van de verkiezingen in Wijnegem, Durf! en NVA, zullen de gemeente de volgende zes jaar samen besturen. Het akkoord werd zondagavond getekend.

Categorie: 

Dankdankdank!

Wijnegem telt sinds zondag maar liefst 1325 durvers!

Als enige partij hield durf! stand tegen de NVA-tsunami. Meer nog, Durf! steeg zowel in absolute cijfers als procentueel, en haalt hiermee een zetel extra binnen. De huidige bestuurscoalitie (CD&V, Spa en Open VLD) is door de bevolking afgestraft en gaat van 54% in 2006 naar 37% in 2012.

Wij willen iedereen uitdrukkelijk danken voor deze steun. We zullen ons uiterste best doen om onze verkiezingsbeloftes waar te maken.

Categorie: 

Een vrouw als burgemeester?

Categorie: 

Beloftes en Daden

Verkiezingstijden brengen in Wijnegem partijen blijkbaar dichter bij elkaar...  Met nog vier dagen te gaan stelt Durf! vast dat andere partijen heel wat kernpunten van het programma van Durf! ook in hun verkiezingsbeloftes opnemen: een verkeersstudie voor Wijnegem, een veilige en autoluwe schoolomgeving, meer wijkagenten, structurele oplossingen voor de te beperkte schoolcapaciteit, het behouden van open ruimte, geen hoogbouw in het centrum...

Durf! op Radio 2

Radio 2: altijd dicht bij jou

Vanmorgen op Radio 2 mocht Tom Dijckmans, Durf!, de luisteraar meenemen naar een vergeten en vergane plek in Wijnegem: domein De Leeuw. Samen met de reporter stelde Tom nogmaals vast wat een potentieel dit terrein heeft, mooi gelegen tussen de voetbalvelden, sportcomplex, Wijnegem park en de Schijnvallei. Werk aan de winkel voor een nieuwe beleidsploeg om hier, in samenwerking met privé-instanties, een pareltje van te maken.

Categorie: 

Pagina's

Abonneren op Durf! Wijnegem RSS