Gedurfde blitz-actie N°2 opnieuw succes

"We zijn blij dat u in Wijnegem fietst."

Afgelopen weekend werden honderden fietsers in Wijnegem door Durf! bedankt.

Sympathisanten van Durf! bevestigden aan zo'n 400 fietsen in Wijnegem 'bedankingskaartjes' met de boodschap: 'Wij zijn blij dat u in Wijnegem fietst'.

Wijnegem is immers een kleine gemeente, waar je quasi al je verplaatsingen met de fiets kan doen. Durf! wil de volgende 6 jaar werken maken van een fietsvriendelijk beleid: goede fietspaden, optimale doorstroming, veilige oversteken en fietsstimulerende maatregelen.

Opnieuw ongeval met bus

De beschadigde lijnbus

Opnieuw heeft er een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en openbaar vervoer, op het nieuw aangelegde stuk Turnhoutsebaan.

Durf! heeft in de gemeenteraad herhaaldelijk gezegd dat de 'doorsteken' levensgevaarlijk zijn en markering moet aangepast worden.

Wij vragen ons nog steeds af waarom er gevaarlijke doorsteken gemaakt zijn, over de tramsporen en busstrook heen. Durf! heeft steeds geopperd dat de mogelijkheid tot 'draaien' moest beperkt worden tot de Fortveldstraat, waar het spoor niet gekruist moet worden.

In 'Rustenborg' is het werk nog niet gedaan

Afgelopen weekend openden het OCMW en het vernieuwde woonzorgcentrum 'Rustenborg' officieel hun deuren. Proficiat aan alle OCMW-bestuurders en -medewerkers die ervoor zorgden dat dit grote bouwwerk binnen de tijds- en financiële afspraken kon gerealiseerd worden.

Het werk is echter verre van af...

Durf! houdt het «Graag Traag»

Merci om trager te rijden vanwege Durf!

Met een blitzactie om 6.45u 's ochtends, zette Durf! de verkeerssituatie in de schoolomgeving nogmaals in de kijker. Zowel in de Veldstraat, Schoolstraat, Bergenstraat als Kasteellei bevestigde Durf! tal van borden die de bestuurders oproepen om 'Graag Traag' te rijden.

Durf! Programma Online

De Durf! ploeg op een springkasteel op 2 september 2012 tijdens het Splash! evenement.

Het opstellen van ons programma was niet altijd even hilarisch als het trekken van bovenstaande foto... Met onze voltallige ploeg werkten we gedurende 8 weken aan een goed uitgebalanceerd programma waarmee we enthousiast naar de kiezer trekken.

Te downloaden op www.durfwijnegem.be/programma.

Categorie: 

OCMW-raadslid Nadine Wouters trekt de Durf!-lijst in Wijnegem op 14 oktober!

In maart 2012 besliste het bestuur van Durf! unaniem om haar OCMW-raadslid Nadine Wouters voor te dragen als lijsttrekker. Met haar 18 jaar ervaring in de Wijnegemse politiek is zij dan ook geen onbekende binnen de gemeente. Zo zetelde ze eerder onder meer als gemeenteraadslid, lid van de beheerraad Kinderopvang, schepen van financiën & sociale zaken en de afgelopen 6 jaar als OCMW-raadslid. Beroepshalve heeft zij een leidinggevende functie bij een financiële instelling, daarnaast is ze mama van Lowie (8j).

Categorie: 

Bushalte Wijnegem Gasthuis Opgeheven

Op de gemeenteraad van 25 juni 2012  plaatste Durf!  het opheffen van de bushaltes Wijnegem Gasthuis op de agenda.

Problemen nieuwe bushalte Dorenboslaan

Op 23 juni 2012 bracht Durf! de problematiek rond de nieuwe bushalte op de Dorenboslaan op de gemeenteraad. Meerdere buurtbewoners meldden ons allerhande voorvallen van overlast, o.a. geluidsoverlast, geurhinder,...

Deze brief werd op voorhand verdeeld bij de buurtbewoners en bevat onze voorstellen om de situatie te verbeteren.

Nieuwe regels voor inschrijvingen school

De gemeenteraad keurde de 'afstandsregel' goed, i.v.m. inschrijvingspolitiek gemeentelijke lagere school. Ook Durf! kan dit principe volgen.

Privé parkeerruimte openstellen voor buurt

Tom Dijckmans, Durf!, pleitte op de gemeenteraad van 21/5/12 voor het openstellen van privé parkeerruimten voor buurtbewoners, op momenten dat deze weinig tot niet gebruikt worden. Het gemeentebestuur volgt ons hierin.

Categorie: 

Pagina's

Abonneren op Durf! Wijnegem RSS