Beslissing over GSM-mast na verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen besliste ... om nog niets te beslissen i.v.m. advies voor bouwaanvraag gsm mast.

Tijdens de gemeenteraad van 21/5/12 verspreidde de meerderheid een inderhaast gefabriceerd document dat moest staven waarom er nog steeds geen advies vanuit het schepencollege gekomen is.

Categorie: 

Voortgang Werken Woonzorgcentrum Rustenborg

De werken aan het woonzorgcentrum verlopen nog steeds volgens plan.

Gisteren (27/02/2012) besliste de OCMW raad o.a. unaniem over de aankopen van bureelmeubilair, gordijnen, nachtkastjes,...

Het centrum begint dus stilaan ook binnenin vorm te krijgen. Een pluim voor alle medewerkers van OCMW Wijnegem die nu hun drukste dagen beleven om alles in de plooi te krijgen! Op 29/05-30/05/2012 verhuizen onze bewoners immers naar hun nieuwe stek. Wilt U het oude Rustenborg nog eens bezoeken? Doe het dan voor 18/06/2012, want dan starten de afbraakwerken van het oude gebouw!

Categorie: 

Ligdagprijzen nieuw woonzorgcentrum

De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum verloopt vlot en weldra zullen de bewoners hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw. Met ingang van 1 juni 2012 worden de dagprijzen na goedkeuring door de FOD economie als volgt aangerekend:

Categorie: 

Zoveelste buurtprotest in Wijnegem

Voor de zoveelste keer deze legislatuur (na de Lazaretstraat, de Krijgsbaan, de Ganzenweg, de Stokerijstraat, de H. Meeusstraat en omgeving,…) is een buurt ‘zwaar verontrust’. Dit keer is de omgeving van de Pastorijlaan niet te spreken over plannen en bijhorende mate van inspraak van het gemeentebestuur.

Durf! steunt Music for Life

Op www.logosforlife.be kan je voor slechts €10 het logo en de website van je bedrijf of vereniging plaatsen. Het geld gaat integraal naar Music for Life, de inzamelactie van Studio Brussel.

Durf! staat er al op. U toch ook?

Betere verkeerssignalisatie

Luc Monsieurs, Durf!, drong tijdens de laatste gemeenteraad nogmaals aan op een betere verkeerssignalisatie en opvolging hiervan tijdens werken.
Het gemeentebestuur ging hiermee akkoord.

Geen hoogbouw in nieuwe verkaveling

Op vraag van Tom Dijckmans, Durf! ging het gemeentebestuur akkoord om geen hoogbouw (vijf bouwlagen) toe te staan in de nieuwe verkaveling 'de Wervehoeve'.
Eveneens op vraag van Durf! besliste de gemeenteraad om in deze nieuwe verkaveling optimale ontsluitingen te voorzien voor zwakke weggebruikers (langs Merksemsebaan, HOutlaan, Beukenlaan) en de in/uitritten voor auto's niet langs de Beukenlaan (woongebied) aan te leggen, maar wel langs de gewestwegen.

Categorie: 

Eén oppositiepartij in Wijnegem

In Wijnegem is er blijkbaar nog maar 1 oppositiepartij, nl. Durf!. Durf! is de enige partij die tot op vandaag gefundeerde kritische vragen stelt in de gemeenteraad. We kunnen alleen maar vaststellen dat anderen blijkbaar al aan het tellen zijn wat een mogelijke verkiezingsuitslag binnen een jaar zou kunnen betekenen voor hen en willen blijkbaar niet 'het risico' lopen uit de boot te vallen bij een coalitiebespreking. Durf!

Categorie: 

Durf! fractie verlaat gemeenteraad uit protest

De Durf! fractie heeft de gemeenteraadszitting van 17 oktober 2011 vroegtijdig verlaten. De voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) heeft immers voor de zoveelste keer getoond dat hij een vergadering als deze niet onpartijdig kan leiden. Deze keer was voor Marleen Arckens, Luc Monsieurs en Tom Dijckmans de maat vol. Ostentatief stonden we op en verlieten we de zitting. We overwegen om klacht in te dienen bij de gouverneur.

Reden:

Zonnepanelen op 't Gasthuis

Zelfs vanuit de oppositie kan je resultaten bereiken. Heel recent werden zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeenschapscentrum 't Gasthuis. Sinds het begin van deze legislatuur ijverde Durf!, bij monde van Marleen Arckens, hiervoor. We zijn blij en fier met deze verwezenlijking.

Categorie: 

Pagina's

Abonneren op Durf! Wijnegem RSS