Gevaar op Merksemsebaan

De werken aan de Merksemsebaan vorderen ...
Durf! moet echter, alweer, paraat staan om gevaarlijke verkeersituaties aan te kaarten.
We stellen helaas opnieuw vast dat bij wegenwerken er te weinig rekening wordt gehouden met de zwakke weggebruiker.
De oversteek ter hoogte van St.Sebastiaansplaats is een sterk gefrequenteerd punt voor schoolgaande fietsers en voetgangers.

Project Salvialaan voorgesteld

Sociale woningbouw ARRO organiseerde met het gemeentebestuur een infovergadering over het sociale bouwproject aan de Salvialaan.

Durf! vroeg de plannen op en zal deze publiceren.

Meest opvallende elementen :

- 58 koop-woongelegenheden
- grote ondergrondse parking
- veelal woningen, stuk appartementen
- start werken vermoedelijk eerste helft 2012
- duurtijd werken 2 jaar

Categorie: 

Zwembad dicht

Het pas gerenoveerde zwembad moet weeral dicht : tegels beginnen immers los te komen.
We hopen van harte dat het zwembad alsnog tweede helft augustus kan opengaan, anders is de Wijnegemse jongere echt wel de dupe.

Categorie: 

Dagelijkse controle verkeersignalisatie

L. Monsieurs, durf! vroeg het gemeentebestuur om in de toekomst een dagelijkse controle uit te voeren van de verkeersignalisatie op werven.
Het bestuur gaf aan dit te zullen organiseren

Categorie: 

Verzet tegen parking A. Vervoort

Het gemeentebestuur verkocht een stuk openbare weg (Stokerijstraat) voor 149 000eur aan A. Vervoort.
Op deze manier kan hier extra parking gemaakt worden voor het bouwproject dat op stapel staat.

Categorie: 

parking achter de Swaen nog dit jaar ?

Tijdens de gemeenteraad kondigde het gemeentebestuur aan dat nog dit jaar de parking achter taverne De Swaen zou aangelegd worden.

Durf! juicht toe dat er schot in de zaak komt maar heeft twijfels bij de timing : er zijn nog geen ontwerp, nog geen aanbesteding en dus ook nog geen planning van de werken.

Bovendien eisen wij betrokkenheid van de ruime buurt. Het is nog steeds onduidelijk langs waar autos zullen in- en uitrijden en welke impact dit op de buurt zal hebben.

Het gemeentebestuur gaf aan inspraakmomenten te organiseren

Categorie: 

Oversteken aan tramwerken verbeterd

Dankzij herhaaldelijke tussenkomsten van Luc Monsieurs, Durf!, heeft BAM de oversteken voor fietsers en voetgangers aan de tramwerken op de Turnhoutsebaan, merkelijk verbeterd.
De signalisatie werd aangepast en er werden 'bruggetjes' gemaakt aan de tramsporen.

Wij zijn blij met deze aanpassingen die er heel duidelijk pas kwamen nadat Durf! dit probleem aankaartte, eerst bij gemeentebestuur, BAM en politie, en nadien via de pers.

We stellen ons wel de vraag of het de job is van een gemeenteraadslid om werven en signalisaties te controleren ...

Moeilijke oversteken fietsers en voetgangers

Luc Monsieurs schreef het gemeentebestuur aan i.v.m. de lamentabele verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de tramwerken: onduidelijke signalisatie, fietsers en voetgangers dienen zich door een werf te begeven (waar ondertussen gewerkt wordt), vrachtwagens rijden op minder dan 50cm afstand van wachtenden aan verkeerslichten, ... Durf! vraagt onmiddellijke ingrepen, vooraleer er ongelukken gebeuren.

Categorie: 

tramwerken gaan verder

BAM is tot een vergelijk gekomen met de bouwinspectie ivm de stilgelegde tramwerken. Concreet betekent dit dat de volledige zuidkant, incl het tramspoor zelf, kunnen afgewerkt worden. Mogelijk reeds begin 2012 zal de tram tot Wijnegem sporen.
Voor de noordkant (kant Ruggeveldstraat) moet een nieuwe bouwaanvraag ingediend worden. De werken zullen hier dus later van start gaan.
Durf! is blij dat de werken kunnen hervat worden, en hierdoor de hinder beperkt zal blijven voor de bewoners.

Vaste contactpersoon op kabinet Crevits voor Wijnegem

Durf! heeft bij monde van Tom Dijckmans, het gemeentebestuur gevraagd om op het kabinet van minister Crevits, een vaste contactpersoon te krijgen. Immers, op dit moment en de volgende jaren, zijn er heel wat projecten gepland die een rechtstreekse invloed hebben op Wijnegem...

Categorie: 

Pagina's

Abonneren op Durf! Wijnegem RSS