Beleidsnota

Strategische en Beleidsnota 2014-2019

Het gemeentehuis van Wijnegem

De gemeenteraad keurde op 16 december de beleidsnota van onze bestuursploeg goed. Ze is het resultaat van een maandenlange inzet van de schepenen, de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en het managementteam.

Meerjarenplan ocmw 2014-2019

Het Sociaal Huis

Het Sociaal Huis in Wijnegem wil de referentie zijn, maar met een efficiënte werking!

Het strategisch meerjarenplan 2014-2019 voor het Sociaal Huis heeft de titel “Welzijn in Wijnegem” meegekregen. In de wereld van vandaag en morgen kan er enkel voor iedereen welzijn bestaan, als we daar op een structurele en toekomstgerichte manier werk van maken.

Abonneren op RSS - Beleidsnota