Gemeenteraad

Bushalte Wijnegem Gasthuis Opgeheven

Op de gemeenteraad van 25 juni 2012  plaatste Durf!  het opheffen van de bushaltes Wijnegem Gasthuis op de agenda.

Problemen nieuwe bushalte Dorenboslaan

Op 23 juni 2012 bracht Durf! de problematiek rond de nieuwe bushalte op de Dorenboslaan op de gemeenteraad. Meerdere buurtbewoners meldden ons allerhande voorvallen van overlast, o.a. geluidsoverlast, geurhinder,...

Deze brief werd op voorhand verdeeld bij de buurtbewoners en bevat onze voorstellen om de situatie te verbeteren.

Nieuwe regels voor inschrijvingen school

De gemeenteraad keurde de 'afstandsregel' goed, i.v.m. inschrijvingspolitiek gemeentelijke lagere school. Ook Durf! kan dit principe volgen.

Privé parkeerruimte openstellen voor buurt

Tom Dijckmans, Durf!, pleitte op de gemeenteraad van 21/5/12 voor het openstellen van privé parkeerruimten voor buurtbewoners, op momenten dat deze weinig tot niet gebruikt worden. Het gemeentebestuur volgt ons hierin.

Categorie: 

Beslissing over GSM-mast na verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen besliste ... om nog niets te beslissen i.v.m. advies voor bouwaanvraag gsm mast.

Tijdens de gemeenteraad van 21/5/12 verspreidde de meerderheid een inderhaast gefabriceerd document dat moest staven waarom er nog steeds geen advies vanuit het schepencollege gekomen is.

Categorie: 

Zoveelste buurtprotest in Wijnegem

Voor de zoveelste keer deze legislatuur (na de Lazaretstraat, de Krijgsbaan, de Ganzenweg, de Stokerijstraat, de H. Meeusstraat en omgeving,…) is een buurt ‘zwaar verontrust’. Dit keer is de omgeving van de Pastorijlaan niet te spreken over plannen en bijhorende mate van inspraak van het gemeentebestuur.

Betere verkeerssignalisatie

Luc Monsieurs, Durf!, drong tijdens de laatste gemeenteraad nogmaals aan op een betere verkeerssignalisatie en opvolging hiervan tijdens werken.
Het gemeentebestuur ging hiermee akkoord.

Geen hoogbouw in nieuwe verkaveling

Op vraag van Tom Dijckmans, Durf! ging het gemeentebestuur akkoord om geen hoogbouw (vijf bouwlagen) toe te staan in de nieuwe verkaveling 'de Wervehoeve'.
Eveneens op vraag van Durf! besliste de gemeenteraad om in deze nieuwe verkaveling optimale ontsluitingen te voorzien voor zwakke weggebruikers (langs Merksemsebaan, HOutlaan, Beukenlaan) en de in/uitritten voor auto's niet langs de Beukenlaan (woongebied) aan te leggen, maar wel langs de gewestwegen.

Categorie: 

Eén oppositiepartij in Wijnegem

In Wijnegem is er blijkbaar nog maar 1 oppositiepartij, nl. Durf!. Durf! is de enige partij die tot op vandaag gefundeerde kritische vragen stelt in de gemeenteraad. We kunnen alleen maar vaststellen dat anderen blijkbaar al aan het tellen zijn wat een mogelijke verkiezingsuitslag binnen een jaar zou kunnen betekenen voor hen en willen blijkbaar niet 'het risico' lopen uit de boot te vallen bij een coalitiebespreking. Durf!

Categorie: 

Durf! fractie verlaat gemeenteraad uit protest

De Durf! fractie heeft de gemeenteraadszitting van 17 oktober 2011 vroegtijdig verlaten. De voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) heeft immers voor de zoveelste keer getoond dat hij een vergadering als deze niet onpartijdig kan leiden. Deze keer was voor Marleen Arckens, Luc Monsieurs en Tom Dijckmans de maat vol. Ostentatief stonden we op en verlieten we de zitting. We overwegen om klacht in te dienen bij de gouverneur.

Reden:

Pagina's

Abonneren op RSS - Gemeenteraad