Mobiliteit

Trajectcontrole Houtlaan

Na alweer een ernstig ongeval, ditmaal met dodelijke afloop, pleit Durf! er nogmaals voor om iets aan de snelheid op de Houtlaan te doen. 

We ijveren voor een trajectcontrole en, indien nodig, het verlagen van de snelheid van 90 naar 70km/u.

Dit laatste zorgt bijkomend voor minder lawaaihinder voor omwonenden.

Luc Monsieurs legde dit mooi uit voor de ATV-camera's :  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170904_03052454

 

 

 

Categorie: 

Weinig duidelijkheid van minister Weyts rond brug en sluis

nieuws over brug en sluis Wijnegem

Durf! is een lokale partij, en heeft dus geen afgevaardigden in het Vlaams Parlement. In Wijnegem werkt Groen samen met Durf!. We gebruikten die weg om een parlementaire vraag aan de bevoegde minister te stellen rond het brug/sluis dossier in Wijnegem. Ingrid Pira (Groen, Mortsel) vroeg de minister naar de stand van zaken in dit dossier. Vraag en antwoord van de minister vindt u hieronder.

Categorie: 

Voorstel van de buurt voor een veiligere verkeerssituatie wordt uitgevoerd

'SAMEN'  GAAN VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID

Categorie: 

Groene golf op de Houtlaan voor minder lawaai en ongevallen?!

Houtlaan; maximum snelheid ; verkeersveiligheid

Een verlaging van de maximumsnelheid op de Houtlaan verhoogt voor Durf! de veiligheid en de leefkwaliteit van Wijnegem. Durf! is dan ook voorstander om de maximumsnelheid te verlagen naar 70km/u.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de maximumsnelheid op alle gewestwegen aangepast naar 70km/u. Plaatselijk kan er hiervan afgeweken worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt voor om de max. snelheid van de Houtlaan op grondgebied Wijnegem op 90km/u te houden.

Eendrachtig standpunt over brug en sluis

uitgangspunten brug en sluis wijnegem

1/ een vergroting van de derde sluis, geen vierde sluis

2/ een aparte en comfortabele fiets- en voetgangersbrug

3/ een brug, voor auto- en busverkeer, die zo wordt ontwikkeld dat niet-bestemmingsverkeer wordt ontmoedigd

Dit zijn de drie standpunten waarmee we naar de bevoegde minister stappen.

Deze drie standpunten worden gedeeld door de ganse gemeenteraad. We vonden het als bestuur immers belangrijk om in dit zeer belangrijke dossier met 1 stem te kunnen spreken 'in Brussel'. Na weken overleg bereikten we met alle partijen in onze gemeente een overeenkomst.

Categorie: 

Nieuwe Trage Weg

Heel wat volk bij de inhuldiging van de nieuwe trage weg

Zondag werd een nieuwe trage weg tussen Wommelgem en Wijnegem feestelijk ingehuldigd. Durf! is terecht fier. Mede onder impuls van schepen Luc Monsieurs wordt ons beleidsplan verder uitgevoerd: goede, veilige trage wegen in en rond onze gemeente!

Categorie: 

Bijna gedaan met piepende trams

Schepen Luc Monsieurs trakteerde de buurt gisteren op koffiekoeken

Eindelijk ... de werken aan de 'sproeinstallate' aan de keerlus van de tram zijn begonnen. Schepen van mobiliteit Luc Monsieurs heeft ettelijke uren gespendeerd aan gelobby en overleg om uiteindelijk toch resultaat te halen. We zijn fier, samen met Luc, dat de buurt binnenkort af is van het zeer irriterende gepiep en geknars van de tram.

Luc was zo gelukkig dat hij buren, trambestuurders en werklieden vandaag trakteerde op koffiekoeken!

Verhoging brug Houtlaan

De "witte" brug van de Houtlaan

De NV De Scheepvaart zal nog vóór 2020 zeventien bruggen over het Albertkanaal verhogen om de binnenvaart een doorvaarthoogte van 9,1 meter te geven. Zo kunnen schepen met tot vier hoog gestapelde containers door.

Categorie: 

Beloftes en Daden

Verkiezingstijden brengen in Wijnegem partijen blijkbaar dichter bij elkaar...  Met nog vier dagen te gaan stelt Durf! vast dat andere partijen heel wat kernpunten van het programma van Durf! ook in hun verkiezingsbeloftes opnemen: een verkeersstudie voor Wijnegem, een veilige en autoluwe schoolomgeving, meer wijkagenten, structurele oplossingen voor de te beperkte schoolcapaciteit, het behouden van open ruimte, geen hoogbouw in het centrum...

Gedurfde blitz-actie N°2 opnieuw succes

"We zijn blij dat u in Wijnegem fietst."

Afgelopen weekend werden honderden fietsers in Wijnegem door Durf! bedankt.

Sympathisanten van Durf! bevestigden aan zo'n 400 fietsen in Wijnegem 'bedankingskaartjes' met de boodschap: 'Wij zijn blij dat u in Wijnegem fietst'.

Wijnegem is immers een kleine gemeente, waar je quasi al je verplaatsingen met de fiets kan doen. Durf! wil de volgende 6 jaar werken maken van een fietsvriendelijk beleid: goede fietspaden, optimale doorstroming, veilige oversteken en fietsstimulerende maatregelen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mobiliteit