Onderwijs

Nieuwe school komt nu echt!

Minister Crevits keurde het project voor de nieuwe school in Wijnegem goed! Binnen drie jaar zitten het Notedopje, de Notelaar en de Academie op een nieuwe schoolcampus. Durf! heeft vanaf dag 1 geloofd in dit project. Tom Dijckmans was als schepen van onderwijs de trekker.

Dank aan alle 'believers'. Nu kunnen we echt van start gaan!

Zie ook : http://www.hildecrevits.be/sites/hcrevits/files/20170929%20DBFM%20Vlaanderen%20en%20Brussel_0.pdf

Categorie: 

Licht op groen voor 4 meter breed fietspad

De gemeenteraad zette op 17/2/2014 het licht op groen voor de herinrichting van de Schooltraat tussen de Turnhoutsebaan en de Bergenstraat.

Er komt volop aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Een fietspad van 4m breed en een 2,5m breed voetpad moeten een vlotte en veilige doorgang garanderen!

Categorie: 

Over de nieuwe school

Een tweetal weken geleden maakte het gemeentebestuur bekend dat er mogelijk een nieuwe school zal gebouwd worden aan de Kasteellei.

Dit plan is niet zomaar plots komen aanwaaien. Het is een denkpiste die naar voor is gekomen na 8 maanden intensief werken rond het dossier 'lagere school'.

Categorie: 

Pilootproject "Klavertje 5" wordt uitgebreid

Het pilootproject ‘klavertje 5’ is in de muziek- en woordacademie van Wijnegem een sterk succes. Zowel in de filialen van Schilde en Zoersel als in het hoofdfiliaal van Wijnegem waren de klasjes onmiddellijk volzet. Wijnegem beslist daarom om de capaciteit te verdubbelen.

Inschrijvingsbeleid Wijnegemse scholen

Voor het eerst zullen alle kleuter- en lagere scholen in Wijnegem een gezamenlijk inschrijvingsbeleid hanteren voor het nieuwe schooljaar. Als één van de weinige Vlaamse gemeenten, start Wijnegem ook met een aanmeldingsprocedure.

Aanleiding voor deze aanmeldings- en inschrijvingsprocedure, zijn de problemen die vorig jaar ontstonden bij de inschrijvingen én het nieuwe decreet. Het gemeentebestuur wil kampeertoestanden vermijden én mensen aanmoedigen om hun kinderen naar een school in de buurt te sturen.

Categorie: 

Beloftes en Daden

Verkiezingstijden brengen in Wijnegem partijen blijkbaar dichter bij elkaar...  Met nog vier dagen te gaan stelt Durf! vast dat andere partijen heel wat kernpunten van het programma van Durf! ook in hun verkiezingsbeloftes opnemen: een verkeersstudie voor Wijnegem, een veilige en autoluwe schoolomgeving, meer wijkagenten, structurele oplossingen voor de te beperkte schoolcapaciteit, het behouden van open ruimte, geen hoogbouw in het centrum...

Durf! houdt het «Graag Traag»

Merci om trager te rijden vanwege Durf!

Met een blitzactie om 6.45u 's ochtends, zette Durf! de verkeerssituatie in de schoolomgeving nogmaals in de kijker. Zowel in de Veldstraat, Schoolstraat, Bergenstraat als Kasteellei bevestigde Durf! tal van borden die de bestuurders oproepen om 'Graag Traag' te rijden.

Nieuwe regels voor inschrijvingen school

De gemeenteraad keurde de 'afstandsregel' goed, i.v.m. inschrijvingspolitiek gemeentelijke lagere school. Ook Durf! kan dit principe volgen.

Gevaar op Merksemsebaan

De werken aan de Merksemsebaan vorderen ...
Durf! moet echter, alweer, paraat staan om gevaarlijke verkeersituaties aan te kaarten.
We stellen helaas opnieuw vast dat bij wegenwerken er te weinig rekening wordt gehouden met de zwakke weggebruiker.
De oversteek ter hoogte van St.Sebastiaansplaats is een sterk gefrequenteerd punt voor schoolgaande fietsers en voetgangers.

Verkeerstudie voor gans Wijnegem

Wijnegem is klein qua oppervlakte, maar grootstedelijk qua invulling. Dit stellen we zeker vast op vlak van verkeer. Drie grote banen doorkruisen onze gemeente (Turnhoutsebaan, Merksemsebaan, Krijgsbaan/Houtlaan). De afgelopen jaren is het aantal klachten van inwoners m.b.t. verkeer (sluipverkeer, parkeermogelijkheden, zwaar verkeer, snelheid, ...) spectaculair gestegen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Onderwijs