Senioren

In 'Rustenborg' is het werk nog niet gedaan

Afgelopen weekend openden het OCMW en het vernieuwde woonzorgcentrum 'Rustenborg' officieel hun deuren. Proficiat aan alle OCMW-bestuurders en -medewerkers die ervoor zorgden dat dit grote bouwwerk binnen de tijds- en financiële afspraken kon gerealiseerd worden.

Het werk is echter verre van af...

Zwembad wordt instructiebad

De gemeenteraad van 19 okt 2009 besliste een aantal drastische maatregelen door te voeren in het Wijnegemse zwembad.
Meest in het oog springende maatregel is de verhoging van de bodem tot 1m40 max, de vermindering van het personeelsbestand en het uitbesteden (in concessie geven) van het zwembad tijdens het weekend.
Het gemeentebestuur hoopt op deze manier de exploitatiekosten van het zwembad te verlagen.

Speelpleintje versus parking

Tijdens de gemeenteraad van 21/09/09 deed Luc Monsieurs navraag naar de door de gemeente gedane tellingen op de parking van 't Gasthuis. Bleek dat Schepen Liesbeth Verstrepen in de periode van half april 2009 tot aan de verlofperiode 2009 een vijftiental tellingen zou gedaan hebben. Tijdens negen van die tellingen zou de parking hebben volgestaan. Details zoals de exacte data en uur van de telling alsook de gebeurlijke activiteit(en) die op dat ogenblik in 't Gasthuis plaats hadden kon men ons echter niet geven.

Masterplan voor Wijnegemse dorpskern

Het hart van onze dorpskern zal er binnen enkele jaren grondig anders uitzien. De gemeenteraad besliste immers een projectstudie te laten maken om het gebied rond marktplein, park en gebouwen Annuntia te hertekenen. De gebouwen van Annuntia instituut zullen op korte termijn immers een andere bestemming krijgen. Het vrijkomen van deze grote ruimte (10.000 m²) vormt een opportuniteit om het totaalplaatje van onze dorpskern te herbekijken. Durf! is zeer blij met deze plannen.

Sociaal restaurant «De kleine geneugte»

De bewoners van de Meidoorn hebben de mogelijkheid om een warme maaltijd te gebruiken in Rustoord Rustenborg. Voor deze service werd het cafetaria gerenoveerd en kreeg 'de bar' een bijkomende functie: "sociaal restaurant".

Na rondvraag bij het personeel werd gekozen om de naam 'de bar' te wijzigen naar 'De kleine geneugte'. De bewoners van de Meidoorn kunnen een warme maaltijd gebruiken tegen 5 euro.

Categorie: 

Medioren? Een nieuwe diersoort?

Medioren zijn jong-senioren tussen 50 en 60 jaar. Omdat zij blijkbaar een moeilijk te bereiken groep zijn voor het vrijetijdsaanbod van de gemeente wordt een onderzoek georganiseerd. Een aantal medioren zullen hierover ondervraagd worden door een studente communicatie aan de Antwerpse Universiteit.

Graag uw medewerking!

Voor meer info : [email protected]

Categorie: 
Abonneren op RSS - Senioren