Sluis

Capaciteitsuitbreiding sluizencomplex

Sluizencomplex Wijnegem

Het MER-plan voor de capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex is online consulteerbaar via: http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis4144.pdf

Tot en met 30 april kan iedereen met zijn opmerkingen rond dit plan terecht bij het gemeentebestuur. Je gebruikt daarvoor het inspraakformulier dat je terugvindt op http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/lopende-inspraakprocedures/lopende-inspraakprocedures/#PL0203

Categorie: 

Standpunt gemeentebestuur i.v.m. uitbreiding sluizencomplex

Het sluizencomplex van Wijnegem

Tijdens de vorige legislatuur dook het dossier ‘uitbreiding sluizencomplex Wijnegem’ plots op. Het gemeentebestuur van Wijnegem neemt in deze een duidelijk standpunt in en communiceerde dit deze week naar de betrokken buurt. 

De plannen die de dienst voor Scheepvaart voorlegde, gingen uit van de bouw van een bijkomende vierde sluis. Dit project gaat gepaard met onteigeningen, wat uiteraard de betrokken buurt sterk verontrustte.

Categorie: 
Abonneren op RSS - Sluis