Sport

Sluiting zwembad

De kogel is door de kerk... maandag wordt aan de gemeenteraad de sluiting van het zwembad voorgelegd.

Geen gemeenten die financieel willen participeren terwijl slechts 19% van de bezoekers van Wijnegem is en Wijnegem jaarlijks 400.000eur moet ophoesten.
De voorbije jaren zijn verschillende pistes (samenwerking, privé,beperkte opening, ...) uitgedacht. Geen enkele bleek echter haalbaar gezien de grote uitbatingskost + nieuwe investeringskosten die op het zwembad afkwamen.

Categorie: 

De Leeuw wordt concreet

De Leeuw

Durf! was de enige partij die bij de verkiezingen aankaartte dat er met het vervallen domein De Leeuw iets moest gebeuren.

Gedurende drie jaar werden heel wat pistes overlopen. Er liepen verschillende onderhandelingen tegelijkertijd. Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen.

Categorie: 

Zwembad dicht

Het pas gerenoveerde zwembad moet weeral dicht : tegels beginnen immers los te komen.
We hopen van harte dat het zwembad alsnog tweede helft augustus kan opengaan, anders is de Wijnegemse jongere echt wel de dupe.

Categorie: 

Nieuwe inkomsten

Bij de zoektocht naar nieuwe inkomsten, blijft het gemeentebestuur kijken naar het zwembad. Deze keer moeten de mensen die zwemles geven 1 euro extra per kind betalen.

Durf! is hier tegen: deze kost zal doorgerekend worden naar de bezoekers. Het zwembad wordt net gepromoot als de ideale plaats voor zwemles, nu extra geld hiervoor vragen klopt niet. De lesgevers zullen er heus niet ‘stinkend rijk’ van worden, uiteindelijk steken zij hier ook hun tijd in én betalen ze belastingen zoals iedereen.

Categorie: 

Zonnepanelen in Wijnegem

Tijdens de gemeenteraad van 20 sept 2010 interpelleerde Tom Dijckmans, Durf! het gemeentebestuur ivm 'zonnepanelen' in Wijnegem.
Wij wensen immers dat het gemeentebestuur op zoveel mogelijk openbare gebouwen zonnepanelen installeert. Een tweede vraag van Durf! is om particulieren subsidies te geven voor installatie van zonnepanelen, net zoals zovele andere gemeenten doen.

Categorie: 

Oud-Strijderslaan wordt properder

Luc Monsieurs van Durf! bracht op de gemeenteraad van mei de 'oud Stijderslaan' ter sprake.
De gelijkgrondse berm van deze straat, vlakbij het sportcentrum, wordt immers dagelijks stukgereden door parkerende auto's.

Wij vragen een oplossing voor deze situatie. Een suggestie is om de mooie aanplantingen in de Kasteellei door te trekken naar de Oud-Strijderslaan.

Het gemeentebestuur erkende deze 'vuile' situatie en stelde voor om de berm heraan te leggen, met een soort matten als ondergrond.

Categorie: 

Proficiat Gemeentebestuur van Schilde !

Het Gemeentebestuur van Schilde heeft een lucratieve overeenkomst afgesloten met de gemeente Wijnegem. Inwoners van Schilde en 's Gravenwezel zullen immers goedkoper kunnen zwemmen in Wijnegem. Zij betalen, net zoals een Wijnegemnaar, het reductietarief. De Gemeente Schilde betaalt op het einde van het jaar het verschil aan Wijnegem.
Dit is een uitstekende zaak voor alle sportievelingen in onze buurgemeente. Bovendien is dit een mooie promotie-actie voor ons zwembad, dat op die manier wellicht wat extra zwemmers lokt.

Categorie: 

Zwembad wordt instructiebad

De gemeenteraad van 19 okt 2009 besliste een aantal drastische maatregelen door te voeren in het Wijnegemse zwembad.
Meest in het oog springende maatregel is de verhoging van de bodem tot 1m40 max, de vermindering van het personeelsbestand en het uitbesteden (in concessie geven) van het zwembad tijdens het weekend.
Het gemeentebestuur hoopt op deze manier de exploitatiekosten van het zwembad te verlagen.

Aanpassingen aan het zwembad?

Tom Dijckmans vroeg tijdens de gemeenteraad van juni 09 naar een stand van zaken i.v.m. beslissingen rond het zwembad. Immers, in december 2008 werd verkondigd dat het zwembad in 2009 meer moest opbrengen of minder moest kosten. Anno juni 09 is er echter nog niets beslist.
De schepen van sport gaf wel een aantal elementen die het gemeentebestuur aan het onderzoeken was: het verhogen van de zwembadbodem (water- en energiebesparing), het doorverhuren van het zwembad door een vzw (om personeelskosten te besparen), het niet-vervangen van personeelsleden die op pensioen gaan,...

Categorie: 

Sportclubs verdienen meer geld

De gemeenteraad van juni 09 besliste om de Wijnegemse Voetbalclub een aanvullende toelage van 15.000 € te geven voor de renovatie van hun oude kleedkamers.

Tom Dijckmans opperde hierbij twee zaken:

Pagina's

Abonneren op RSS - Sport