Zebrapad

zebrapad Koolsveldlaan Wijnegem

Onbekenden schilderden zaterdagnacht eigenhandig een zebrapad aan de Koolsveldlaan, ter hoogte van de jeugdlokalen. Een gewaagde actie, want strikt genomen wordt hierdoor het openbaar domein schade toegebracht.

Maar Durf! heeft veel sympathie voor dit soort, jawel, gedurfde acties. Het gemeentebestuur (met Durf!) stelde maanden geleden de vraag tot aanleg zebrapad op vermelde plaats, aan onze lokale politie. Het is immers de verkeerskundige dienst die hierover advies moet geven. Groot was onze verbazing toen er een negatief advies werd verschaft. Het dossier liep vertraging op en we zaten wat vast in onze zoektocht naar mogelijke alternatieven.

Onbegrijpelijk, blijkbaar ook voor een aantal betrokkenen, die bij wijze van signaal dan maar zelf een zebrapad schilderden. Deze actie heeft meer dan haar doel bereikt: het zebrapad staat terug hoog op de agenda van schepencollege en contacten met MINOS (de politiezone) zijn al terug gelegd.

Durf! hoopt van harte dat er snel een oplossing is. Een veilige gemeente, waar het fijn is om als zwakke weggebruiker te vertoeven is en blijft één van onze doelstellingen.

Tot slot betreurt Durf! de negatieve sfeer die geschetst is door ATV. Er is geenszins een conflict hierover tussen Durf! en onze coalitiepartner. Om de één of andere reden vond ATV het nodig wel dergelijk politiek conflict uit de duim te zuigen.

Reacties

1


De anonieme zebraschilders kunnen vanavond om 20u30 nog wat hulp gebruiken bij het verwijderen . Breng je schuurborstel mee ! Koolsveldlaan 54 Wijnegem